مُذَکّر

فذکر انما انت مذکر

فذکر انما انت مذکر

۳ مطلب با موضوع «حجاب» ثبت شده است

برای دریافت یا مشاهده روی عکس کلیک کنید.


حجاب اسلامی

حتما تا آخر بحث بخوانید...

علت پیدایش حجاب چیست؟ چطور شد که در میان همه یا بعضى ملل های باستانى پدید آمد؟ اسلام که دینى است که درهمه دستورهاى خویش علت و منظورى دارد چرا و روى چه مصلحتى حجاب را تأیید و یا تأسیس کرد؟

در باب علت پیدا شدن حجاب نظریات گوناگونى ابراز شده است و غالباً این علتها براى ظالمانه یا جاهلانه جلوه دادن حجاب ذکر شده است. ما مجموع آنها را ذکر مى‏ کنیم. نظریاتى که به دست آورده‏ ایم بعضى فلسفى و بعضى اجتماعى و بعضى اخلاقى و بعضى اقتصادى و بعضى روانى است که ذیلًا ذکر مى‏ شود:

1. میل به ریاضت و رهبانیت (ریشه فلسفى).

2. عدم امنیت و عدالت اجتماعى (ریشه اجتماعى).

3. مردسالاری و تسلط مرد بر زن و استثمار نیروى وى در جهت منافع اقتصادى مرد (ریشه اقتصادى)

4. حسادت و خودخواهى مرد (ریشه اخلاقى).

5. عادت زنانگى زن و احساس او به اینکه در خلقت از مرد چیزى کم دارد، به علاوه مقررات خشنى که در زمینه پلیدى او و ترک معاشرت با او در ایام عادت وضع شده است (ریشه روانى‏)

حجاب

برای دریافت یا مشاهده اندازه واقعی بر روی عکس کلیک کنید.