مُذَکّر

فذکر انما انت مذکر

فذکر انما انت مذکر

۱۵ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

                                                                      
اگر به شما بگویند بهترین وشیرین ترین ایام زندگی شما چه موقعی بود است با کمی تامل می گویید:

زمانی که در خوابگاه دانشجویی بودم!!!

یا اینکه وقتی که سربازی بودم!!!

                                                    

از اساتید اخلاق متعددی بارها وبارها شنیده ام  که اگر می خواهید مسیر معرفت خدا را طی کنید گناه نکنید.

این گناه به چه معناست؟ آیا گناه بزرگ،کوچک داره یا فرقی نمی کند؟

                                                
چند روزی است که یک سوال ذهن بنده رو مشغول کرده وآن اینکه سر زبان مردم این هست که می گویند فلانی دیندار ه وفلانی بی دینه؛آیا دین وبی دین ویژگی ای دارد؟

در اینجا برای پاسخ این جواب رفتم سراغ چند کتاب اعتقادی تا جواب خودم را پیدا کنم واین شد جواب به سوالم...

1.معنای دین:

دین به معنای فکر وعقیده وراه وروش است؛خواه راه حق باشد یا راه باطل .قرآن به بت پرستان می گوید:(لکم دینکم ولی دین)برای شما دینتان وبرای من دینم1.


                                                                   


عبادت چیست؟

وقتی که اسم عبادت می آید ذهن انسان سریع می رود سراغ نماز وروزه و... ولی عبادت فراتر از نماز و روزه است نیت صحیح ورنگ الهی دادن به کارها،آنها را عبادت وگاهی فراتر از عبادت می سازد.


بعضی وقتا تو کارموم یه گره می فته وهرچه هم توسل می کنی اون گره باز نمیشه انگار خدا دیگه ما رو نمی بینه ودَر خونه هرکدام از ائمه روکه می زنیم هیچ اثری ندارد.

بعدماهم ازکوره درمی ریم و هرچه عقده داریم سر خدا وائمه خالی می کنیم.