مُذَکّر

فذکر انما انت مذکر

فذکر انما انت مذکر

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

درمعنای تکبیره الاحرام نقل های متعددی وارد شده که ژرف ونورانی ترین  آنهاحدیثی است از امام صادق علیه السلام که می فرماید:هنگام تکبیره الاحرام،باید تمام هستی نزد توکوچک باشد،جز«او»1.این را می توان با یک مثال توضیح داد:ببینید هواپیما را،هرچه بیشتر اوج بگیرد وبالاتر رود،ساختمان ها،کوچکتر به نظر می آید.